การลงทุนในประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสนใจเพียงพอสำหรับนักลงทุนต่างชาติและเป็นฐานการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน ตามข้อมูลของทางการ ภายใน 7 เดือนแรกของปี 2555 จำนวนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังประเทศไทยอยู่ที่ 332,2 พันล้านบาท ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2554 ถึง 62 %แม้ว่ากฎเกณฑ์การลงทุนของประเทศไทยจะค่อนข้างเสรี แต่ก็มีข้อจำกัดบางประการสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศในบางส่วนของเศรษฐกิจ ในการพยายามดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ รัฐบาลไทยได้ลดภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราสูงสุดที่ 30% ในปี 2554 เป็น 23 เปอร์เซ็นต์ในปี 2555 และสุดท้ายเหลือ 20% ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556

ประเทศไทยมีจุดแข็งหลายประการที่ทำให้ประเทศนี้น่าสนใจสำหรับชาวต่างชาติที่จะลงทุน ได้แก่:

  • เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความหลากหลายด้วยภาคการผลิตที่แข็งแกร่ง เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณีและเครื่องประดับ เคมีภัณฑ์ และภาคเกษตรกรรม
  • อัตราเงินเฟ้อในประเทศไทยไม่สูงกว่าสหภาพยุโรปและจีดีพีกำลังเติบโต
  • ประเทศไทยถูกประเมินว่าเป็นประเทศที่ทำธุรกิจง่ายที่สุดอันดับที่ 17 ของโลก และเสรีภาพทางเศรษฐกิจของไทยอยู่ในอันดับที่ 10 จาก 41 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และคะแนนโดยรวมนั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกและระดับภูมิภาค
  • การส่งทุน กำไร ดอกเบี้ย และเงินปันผลกลับจากประเทศไทยไม่จำกัด
  • ไม่มีการจำกัดจำนวนเงินตราต่างประเทศที่อาจนำเข้าประเทศไทย
  • ต้นทุนแรงงานยังต่ำเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในขณะที่คุณภาพของสินค้าและบริการของไทยอยู่ในเกณฑ์ดี
  • โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยมีการพัฒนามากที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

บริษัท เอบีซี เอเชียน บิสซิเนส คอนซัลติ้ง มีประสบการณ์มากมายในการสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศในประเทศไทยทั้งในแง่กฎหมายและเชิงพาณิชย์ เราสามารถช่วยคุณเพิ่มผลกำไรสูงสุดและทำให้ขั้นตอนการลงทุนของคุณปลอดภัยโดยสิ้นเชิง