การส่งออกจากประเทศไทยมีความน่าสนใจมาก ในขณะที่อุตสาหกรรมมีการพัฒนาและสร้างสรรค์เป็นอย่างดี หลายบริษัททั่วโลกได้ค้นพบข้อดีของการส่งออกสินค้าที่ผลิตในประเทศที่สวยงามของทวีปตะวันออกเฉียงใต้ การดำเนินการส่งออกของประเทศไทยดำเนินไปตามระเบียบขั้นต่ำที่เสรี และมีเพียงไม่กี่รายการเท่านั้นที่อยู่ภายใต้การจำกัดการส่งออกเพื่อให้การส่งออกประสบความสำเร็จ ผู้ซื้อจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ นอกจากนี้ การส่งออกสินค้าบางรายการต้องได้รับใบอนุญาตพิเศษจากหน่วยงานของรัฐ การดำเนินการส่งออกอยู่ภายใต้การควบคุมโดยพระราชบัญญัติการส่งออกและนำเข้าสินค้าและพระราชบัญญัติส่งเสริมการส่งออก เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยมีความหลากหลายอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมและค่อนข้างแข็งแกร่ง ผู้ส่งออกของไทยจึงมีข้อเสนอมากมายสำหรับคู่ค้าต่างชาติ นอกจากนั้น ผู้ผลิตและผู้ส่งออกของไทยจำนวนมากยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานระดับสูง

การส่งออกจากประเทศไทยมั่นคงเป็นพิเศษในกลุ่มต่อไปนี้

  • คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ประเทศไทยเป็นผู้ผลิต HDD รายใหญ่ที่สุดทั่วโลก อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์
  • อุตสาหกรรมเคมี โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับ 1 ของโลก
  • เกษตรกรรม ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตข้าวรายใหญ่ และเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกน้ำตาล มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และสับปะรดกระป๋องรายใหญ่ของโลก
  • อาหารทะเล. ประเทศไทยเป็นผู้นำระดับโลกด้านการส่งออกปลาทูน่ากระป๋อง ปลาแช่เย็น และกุ้ง
  • เฟอร์นิเจอร์
  • เสื้อผ้าและสิ่งทอ
  • อัญมณีและเครื่องประดับ

บริษัท เอบีซี เอเชียน บิสซิเนส คอนซัลติ้ง บจก. สามารถเป็นตัวแทนระหว่างคุณและผู้ส่งออกไทยโดยทำให้ขั้นตอนการค้าง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เราสามารถหาผู้จำหน่ายสินค้าในประเทศไทยที่จะตรงตามความต้องการของคุณ เราสามารถคำนวณภาษีและอากรทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายในประเทศไทย การที่อยู่ที่นี่ในประเทศไทยเราสามารถสอดส่องพันธมิตรชาวไทยที่มีศักยภาพแก่คุณได้