วีซ่า

บริษัท เอบีซี เอเชียน บิสซิเนส คอนซัลติ้ง บจก.จะจัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดให้กับคุณ และช่วยให้คุณได้รับและขยายวีซ่าไทยของคุณภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดและในราคาที่สมเหตุสมผล

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่สนใจวีซ่าท่องเที่ยวและธุรกิจ ชาวต่างชาติที่ต้องการทำงานหรือทำธุรกิจในประเทศไทยจะต้องยื่นขอวีซ่าประเภท Non-Immigrant Visa “B” (วีซ่าธุรกิจ) ที่สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศ

วีซ่าประเภทนี้สามารถรับได้หากส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้มีสิทธิที่จะพำนักในประเทศไทยได้เป็นระยะเวลาสูงสุด 90 วัน หลังจากเข้าประเทศหนึ่งครั้ง วีซ่าจะถูก "ใช้แล้ว" วีซ่านี้สามารถต่ออายุได้ถึงหนึ่งปีด้วยเหตุผลเฉพาะและด้วยการสนับสนุนด้านเอกสารที่จำเป็น

สามารถขอวีซ่าประเภท multi-entry non-immigrant อายุ 12 เดือนได้ ขั้นแรกให้ผู้ถือใบอนุญาตอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 90 วัน จากนั้นผู้ถือใบอนุญาตต้องเดินทางออกนอกประเทศ ทุกครั้งที่ผู้ถือใบอนุญาตเข้าประเทศในช่วงเวลาที่วีซ่ายังใช้ได้ ผู้ถือใบอนุญาตจะได้รับอนุญาตให้อยู่ต่อไปได้อีก 90 วัน

นอกจากนี้ ชาวต่างชาติมีสิทธิทำงานก็ต่อเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานที่เกี่ยวข้องแล้วเท่านั้น