ข่าวสาร

นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ ในประเทศไทย

6/6/2560 9:39:02

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศแผนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติม 28 แห่งเพื่อรองรับการขยายฐานการผลิตในประเทศ

อ่านเพิ่มเติม

นโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ ปี 2558

6/6/2560 9:48:49

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ยืนยันความมุ่งมั่นในการแก้ไขและดำเนินการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ นโยบายใหม่นี้คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2558

อ่านเพิ่มเติม

ข้อกำหนดการรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่สำหรับปี 2558

6/6/2560 9:48:32

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 กรมสรรพากรได้ออกข้อกำหนดการรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้กับผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทุกราย (ประกาศอธิบดีหมายเลข 197 (2556))

อ่านเพิ่มเติม

ประเทศไทยยกระดับจากบัญชี FATA “เทาเข็ม” เป็น “เทา” !

6/6/2560 9:48:13

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (Amlo) ได้ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่าหน่วยงานปฏิบัติการทางการเงินระหว่างรัฐบาลระดับโลก (FATF) ได้ตกลงที่จะยกระดับประเทศไทยจากรายชื่อ "สีเทาเข้ม" เป็น "สีเทา" หลังจากผ่านร่างกฎหมายสองฉบับเพื่อแก้ไขร่างกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน-พรบ.ฟอกเงิน และ พ.ร.บ.ต่อต้านการก่อการร้าย นั่นหมายความว่าประเทศไทยยังถือเป็นความเสี่ยงแต่กำลังดำเนินการแก้ไขข้อกังวลของ FATF อย่างจริงจัง

อ่านเพิ่มเติม

ห้างหุ้นส่วน: ยูเครน

6/6/2560 9:47:13

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทกฎหมายของ ABC Asian Legal Service Co. ได้สรุปข้อตกลงว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์และความร่วมมือระยะยาวกับบริษัทกฎหมายของยูเครน IMG Partners

อ่านเพิ่มเติม

ลดอัตราภาษีเงินได้

6/6/2560 9:44:42

อัตราภาษีเงินได้ลดลงเหลือ 23 % กฎใหม่ใช้กับบริษัทที่รอบระยะเวลาธุรกิจบัญชีสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 หรือหลังจากนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 อัตรานี้จะลดลงเหลือ 20% อัตราภาษีสูงสุดจนถึงปี 2555 คือ 30%

อ่านเพิ่มเติม

กองทุนประกันสังคมปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมในปี 2555

6/6/2560 9:43:05

ค่าประกันสังคมลดลงจาก 10% ในระหว่างปีและค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2555 มีค่าธรรมเนียม 6% ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ค่าธรรมเนียม 8% ขั้นตอนการชำระเงินเหมือนกัน นายจ้างจ่ายค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งและค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งถูกหักจากเงินเดือนของพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม

ABC Asian Legal Service ย้ายสำนักงานแห่งใหม่ไปที่ พระตำหนักซอย 5

6/6/2560 9:40:52

ที่อยู่ใหม่ของเราคือ 352/329 ม. 12 หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 20150, ประเทศไทย โทรศัพท์: +66-38-252531/2, แฟกซ์: +66-38-252533

อ่านเพิ่มเติม