การลงทุน

บริษัท เอบีซี เอเชียน บิสซิเนส คอนซัลติ้ง บจก. สามารถช่วยเหลือคุณในทุกด้านของการลงทุน รวมถึงกลยุทธ์ โครงสร้าง การนำไปใช้ และการจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่องเราสามารถแจ้งปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทุนโดยทั่วไป รวมถึงในบางพื้นที่ของอุตสาหกรรมและบริการ ความช่วยเหลือของเราจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนของคุณและมีประสิทธิผล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ดึงดูดนักลงทุนต่างชาติและเป็นฐานการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน ตามข้อมูลของทางการ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 จำนวนเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายังประเทศไทยอยู่ที่ 278,5 พันล้านบาท ซึ่งมากกว่าช่วงเดียวกันของปี 2554 ถึง 66.5% แม้ว่ากฎระเบียบการลงทุนของไทยจะค่อนข้างเสรี มีข้อ จำกัด บางประการสำหรับการลงทุนจากต่างประเทศในบางส่วนของเศรษฐกิจ

การลงทุนของต่างชาติในประเทศไทยโดยทั่วไปอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างชาติ พระราชบัญญัติการจัดหางานของคนต่างชาติ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนจากต่างประเทศนั้นกำหนดไว้ภายใต้กฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง การควบคุมการแลกเปลี่ยน ระเบียบการนำเข้าและส่งออก และระเบียบตลาดหลักทรัพย์พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนเสนอสิ่งจูงใจในการลงทุนที่หลากหลายแก่การลงทุนในประเทศและต่างประเทศซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย

เรายินดีให้บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนของลูกค้าแต่ละราย เราเข้าใจดีว่าเป้าหมายของรายได้และการเติบโตแตกต่างกันอย่างมาก ดังนั้นคำแนะนำทั้งหมดของเราจึงอิงจากการทบทวนความต้องการทางการเงินของลูกค้าอย่างละเอียดและโอกาสทางกฎหมายสำหรับความต้องการเหล่านี้ ดังนั้น ขั้นตอนแรกในกระบวนการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนคือการพบปะกับลูกค้า กำหนดลักษณะของวัตถุประสงค์ของเขา และพัฒนาโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านี้