บริษัทเอบีซีกรุ๊ป

กลุ่มบริษัทเอบีซี"ซึ่งประกอบด้วยบริษัทต่างๆ บริษัท เอบีซี เอเชี่ยน บิสซิเนส คอนซัลติ้ง จำกัด

บริษัท เอบีซี เอเชี่ยน ลีเกิ้ล เซอร์วิส จำกัดและ บริษัท เอบีซี เอเชี่ยน บิสซิเนส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด, ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครอบคลุมในสามด้านหลักได้แก่การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการให้คำปรึกษาด้านการจัดการและการพัฒนาโครงการตั้งแต่ปี 2543.

บริษัทภายใต้การบริหารของกรรมการ นายเฮลมุท บุชเบอร์เกอร์ มีทีมพนักงานที่มีประสบการณ์ซึ่งมีทั้งการศึกษาที่เหมาะสมและประสบการณ์ทางวิชาชีพหลายปี ในจำนวนนี้มีทนายความชาวไทยสองคนที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแพ่งและอาญา นักบัญชี และพนักงานที่มีความรู้ดีที่สุดในการซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ ยานพาหนะ ตลอดจนใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตทำงาน เรื่องวีซ่า เรื่องมรดก ใบอนุญาต ฯลฯ

ปีในการให้บริการของเรา เราได้ช่วยเหลือลูกค้าหลายรายในคดีที่ยากและได้แก้ไขปัญหาทั้งในด้านกฎหมายและด้านอื่นๆเนื่องจากการติดต่อที่ดีในประเทศต่างๆ ในเอเชีย ยุโรป และออสเตรเลีย เราจึงสามารถให้บริการที่เชื่อถือได้

คุณจะพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแถบเมนูบนหน้าแรก