ที่ปรึกษากฎหมาย

บริษัท เอบีซี เอเชี่ยน ลีเกิ้ล เซอร์วิส จำกัด ให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ลูกค้าในภาษาอังกฤษ เยอรมัน นอร์เวย์ รัสเซีย และไทย ขึ้นอยู่กับตามความต้องการของท่าน ที่ปรึกษากฎหมายของเราสามารถให้คำปรึกษาโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานของเราหรือในสถานที่ที่ท่านสะดวก

อาจต้องให้คำปรึกษาเพียงครั้งเดียวเท่านั้น นอกจากนี้เรายังสามารถลงนามในข้อตกลงแบบถาวรและให้คำปรึกษาด้านกฎหมายอย่างสม่ำเสมอเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ในกรณีนี้เราจะให้คำแนะนำตามวิธีการที่ท่านเลือก อาทิ ทางโทรศัพท์ อีเมล หรือตัวต่อตัว

โปรดทราบว่าข้อมูลทั้งหมดและรายละเอียดที่คุณมอบให้กับทนายความของเราคือการรับประกันการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่รอบด้านและแม่นยำที่สุด ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าจะไม่ถูกเปิดเผยในทุกกรณียกเว้นในกรณีของข้อกำหนดทางกฎหมาย