ข้อตกลงและสัญญา

สัญญาหรือข้อตกลงเป็นเครื่องมือทางกฎหมายหลักๆ ที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาเป็นทางการในหลากหลายทั้งเรื่องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยกำหนดบทบัญญัติที่จำเป็นสำหรับการควบคุมทั้งการก่อตั้งและการปฏิบัติตามสัญญา

สัญญาสามารถกำหนดเป็นคำอธิบายที่ครอบคลุมเกี่ยวกับภาระหน้าที่และหน้าที่ที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตาม ซึ่งได้รับการตัดสินภายใต้เสรีภาพในวงกว้างที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทยอนุญาต

พวกเรา บริษัท เอบีซี เอเชี่ยน ลีเกิ้ล เซอร์วิส จำกัดได้มีส่วนร่วมในการร่างสัญญาประเภทต่างๆ เป็นจำนวนมาก เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเราจะได้รับการคุ้มครองที่ดีที่สุด

หากคุณต้องการสัญญาใหม่หรือวิเคราะห์สัญญาของคุณ เราสามารถเสนอประสบการณ์ของเราแก่คุณในราคาที่เหมาะสม เราสามารถจัดหาสัญญาในภาษาต่างๆ เช่น ไทย อังกฤษ เยอรมัน รัสเซีย ยูเครน